Ervaringen              

  Gemeente / overheid; bezwaar terugbetalen TOZO-regeling, geschillen / advies over bestemmingsplannen, leges, WMO (huishoudelijke hulp, maatwerkvoorziening etc), Participatiewet (bijstand, vorderingen, inkomsten etc), handhavingszaken, dwangsommen en boete die mijn cliënten werden opgelegd. In sommige zaken werd door Juridisch Adviesbureau Noord de bewaar- en/of beroepsprocedure gevoerd in de gemeente Assen, Emmen, Stadskanaal en Veendam. Juridisch Adviesbureau Noord is eerlijk over uw kansen en probeert onnodig procederen te voorkomen.

  Arbeidsrecht
  ; dit betreffen geschillen / advies tussen werknemer en werkgever met een arbeidsconflict en/of zieke werknemers. Zowel de werknemers als werkgevers heeft Juridisch Adviesbureau Noord bijgestaan wat zonder langdurige en dure procedures resulteerde in een oplossing naar tevredenheid voor beide partijen. Het bureau adviseert en beoordeeld voorgelegde vaststellingsovereenkomsten.

  Geschillencommissie
  ; zaak aangebracht en gevoerd bij de Geschillencommissie Voertuigen in verband met geschil over uitgevoerde reparatie.

  Huur /dwangsommen
  ; Voor defensie-medewerkers was er conflict over het huurplafond van hun huurwoning. Met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de hand hebben deze medewerkers middels de juridische kennis en ondersteuning van Juridisch Adviesbureau Noord een nabetaling ontvangen van het Ministerie van Defensie. Tevens heeft dit ministerie een aantal medewerkers dwangsommen moeten uitbetalen.

  Vordering / schulden
  ; dagvaarding, schuld, betreft geschillen met dubieuze deurwaarders / incasso's. Hierin werden mijn cliënten waaronder ook bedrijven, (grote) bedragen onterecht in rekening gebracht. Soms was een schrijven van Juridisch Adviesbureau Noord voldoende en in andere geschillen werden mijn cliënten in het gelijk gesteld door de rechter. De tegenpartij werd daarbij veroordeeld in de kosten. 

  Belastingdienst
  ; te veel betaalde inkomstenbelasting. Failliete werkgever deed alsof loon tijdig werd uitbetaald. Dit was niet het geval. Hierdoor moest cliënt belasting betalen over loon wat hij (nog) niet heeft gehad. Door de zaak samen met Juridisch Adviesbureau Noord aanhangig te maken bij de rechtbank werd de Belastingdienst gedwongen tot een oplossing te komen naar tevredenheid van mijn cliënt. 

  DUO
  , Studiefinanciering, geschil uit- of thuiswonend, terugvordering en boete

  Consumenten; Wanneer een aankoop niet goed blijkt te zijn alsnog het juiste product te krijgen en anders uw geld terug. Voorwaarden voor koop op afstand niet goed in acht genomen door de verkoper. Aankoop 2 jaar oude auto, bleek schade auto te zijn. Ondersteuning gegeven de koop ongedaan te maken. Binnen anderhalve week opgelost en geld terug.  

  Algemeen; Juridisch loket, oplossen van een burenruzie over bladafval. 

  Kwaliteit van het advies en de werkzaamheden zijn van essentieel belang voor een goede        dienstverlening! 

  In een aantal zaken is in het vrijblijvend gesprek geadviseerd welke stappen zelf ondernomen konden worden, dit ook om de kosten te kunnen drukken. Het bureau heeft klanten in heel Noord-Nederland, Gieten, Assen, Emmen, Borger, Groningen, Stadskanaal, Veendam, Winschoten, Ter Apel maar ook in Friesland, Overijssel en in het buitenland zoals Spanje. 

  Jurist bij UWV en raadslid in de gemeente Aa en Hunze 
 
E-mailen
Bellen