"U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen"
                                                                                   Eerste consult gratis
 
 

Rechten Werknemer ______________________________________________________

Arbeidsrecht is het recht dat van toepassing is op de bijzondere relatie tussen werkgevers en werknemers. Vanwege de ongelijkheid tussen partijen geeft de wet extra bescherming aan de werknemer. 

Onder het arbeidsrecht valt onder meer:

  • Alles wat te maken heeft met CAO’s
  • Ondernemingsraden en andere vormen van medezeggenschap
  • De inhoud en geldigheid van arbeidsovereenkomsten en andere schriftelijke afspraken.
  • Conflicten over de betaling van het loon en het opnemen van vakantiegeld en vakantiedagen
  • Ontslagrecht

Wilt u weten waar u staat en wat uw mogelijkheden zijn?

Weet u wat uw rechten als werknemer zijn? 

Wij zien dat werkgevers soms misbruik maken van werknemers, omdat de werknemers niet weten waar zij recht op hebben. In arbeidsovereenkomsten staan vaak artikelen die niet overeenstemmen met wat dwingend wettelijk is voorgeschreven. Hoe lang mag een proeftijd zijn? Mag een arbeidscontract voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd? Heb ik als oproepkracht recht op betaling van ziekengeld? Hoe zit het met mijn concurrentiebeding?

Wij kunnen helpen u met de beantwoording van deze vragen en wij ondersteunen u om ervoor te zorgen dat u als werknemer krijgt waar u recht op hebt.