"U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen"
                                                                                   Eerste consult gratis
 
 

Geschillen

U bent het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing van een overheidsinstantie?

U heeft bijvoorbeeld een beschikking (besluit) ontvangen van uw gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), of een besluit die betrekking heeft op de hoogte van uw bijstandsuitkering waar u het niet mee eens bent. Maar ook als u een besluit heeft ontvangen op een aanvraag voor een uitkering / toeslag van de Sociale Verzekeringsbank waarin u zich niet kunt vinden. 

Tegen een elk genomen besluit door een overheidsinstantie kunt u bezwaar maken.

Wij kunnen tegen elke beslissing van de overheid een bezwaarschrift voor u opstellen met uitzondering van besluiten van UWV. Dit in verband met werkzaamheden als jurist bij UWV. 

Wij staan u ook bij op andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht en/of helpen u bij het invorderen van bedragen die u tegoed heeft. Wij hebben ervaring in het maken van een dagvaarding en wij hebben nauwe contacten met deurwaarders.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over uw mogelijkheden.