"U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen"
                                                                                   Eerste consult gratis
 
 

Welkom op de website van Juridisch Adviesbureau Noord

Juridisch adviesbureau Noord is er voor particulieren en (kleine) ondernemers. Het bureau kan u bijstaan in tal van procedures

Als u in loondienst gaat werken, legt u samen met uw werkgever de gemaakte afspraken vast in een arbeidscontract en spreekt u arbeidsvoorwaarden af. Maar als werknemer of als werkgever kunt u natuurlijk ook te maken krijgen met een arbeidsconflict.   

Heeft u problemen met een aankoop waar u niet tevreden over bent? Of daar zelfs een schuld door gekregen? Wij helpen u! 

Wat als u een brief ontvangt van een incassobureau om de schuld bij u te innen. Wat moet u doen als u een brief van een incassobureau ontvangen heeft? Of uw huur niet kunt betalen? Mag een deurwaarder beslag leggen op uw bankrekening en inboedel? Wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunt u in vervelende situaties terechtkomen. Heeft u (teveel) schulden? Dan kunt u op verschillende manieren hulp krijgen. Wij kunnen u daarbij helpen. 

Uw juridisch loket van het Noorden. Wij helpen u niet alleen met problemen maar kunnen ook oordelen of u aangevraagd heeft waar u recht op zou kunnen hebben. Wij geven u informatie en advies over wet- en regelgeving en kunnen u helpen bij het schrijven van bezwaarschriften, klachtbrieven, bemiddeling, verzoekschriften, ingebrekestellingen, dagvaarding en dergelijke.   

Wij kunnen tegen elke beslissing van de overheid een bezwaarschrift voor u opstellen met uitzondering van besluiten van UWV. Dit in verband met werkzaamheden als jurist bij UWV.