Uw juridisch loket van het Noorden

U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen!               

        Welkom op de website van Juridisch Adviesbureau Noord

Juridisch adviesbureau Noord is er voor particulieren en (kleine) ondernemers. Het bureau kan u bijstaan in tal van procedures en spreekt begrijpelijke taal! Inhuren als ZZP-er voor (tijdelijke) werkzaamheden is mogelijk.

Juridisch Adviesbureau Noord levert verschillende juridische diensten! U wordt onder meer van advies (en zo nodig bijstand) voorzien op het gebied van: 

 • Arbeidsrecht / ontslagzaken
 • Participatie-wet 
 • Wmo-zaken
 • Geschillen met de overheid: zoals gemeenten, Sociale verzekeringsbank, DUO, Belastingdienst en Rdw.
 • Huurzaken
 • Bestuursrechtelijke zaken
 • Kantonzaken
 • Incassowerkzaamheden
 • Vorderingen tot een bedrag van €25.000
 • Vertegenwoordiging ter terechtzitting
 • Strafzaken bij de kantonrechter
 • Hulp bij het aanvragen van toeslagen en kinderbijslag

Maar ook bij het opstellen van schriftelijke bescheiden. Denkt u hierbij aan:

 • brieven (ontslagbrief, ingebrekestelling, etc.)
 • stukken voor de rechtbank (dagvaarding of verzoekschrift, bezwaarschrift, verweerschrift, repliek/dupliek of algemene voorwaarden)

Staat het advies wat u nodig heeft er niet bij, neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

U wordt geholpen tegen elke beslissing van de overheid met uitzondering van besluiten van UWV en de gemeente Aa en Hunze. Dit in verband met werkzaamheden als jurist bij UWV en als raadslid bij de gemeente Aa en Hunze.